Dự án xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp điện tử dành cho các khách hàng là doanh nghiệp sử dụng trên đa nền tảng (Website, Smartphone, Tablet, Ipad) với mục tiêu tin học hóa quá trình xử lý văn bản và giao việc hướng đến văn phòng điện tử không giấy tờ

Thông tin dự án:
– Công nghệ: Spring Boot, Fluter, Oracle
– Quy mô dự án: 20 nhân sự
– Thời gian triển khai: 12 tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *