Hệ thống V- Tracking là một giải pháp để quản lý và theo dõi các loại phương tiện khác nhau. Một thiết bị IoT đặc biệt sẽ gửi tin nhắn với các thông tin GPS, tốc độ, hướng, hình ảnh, cảnh báo về phương tiện. Thông tin sau đó sẽ được hiển thị trong bản đồ.

– Team size :

  • 1 Quản lý dự án
  • 2 Lập trình viên ứng dụng di động
  • 4 Lập trình viên ứng dụng Web

– Công nghệ áp dụng: ASP.NET, Java, Orcale Db

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *