Dự án xây dựng hệ thống hỗ trợ khối nguồn vốn thuộc ngân hàng thực hiện quản lý các giao dịch:
– Các giao dịch ngoại hối bao gồm 3 loại Giao ngay (Spot), Tương lai (Forward), Hoán đổi (FxSwap)
– Các giao dịch tiền gửi (Deposit) và cho vay (Loan), bao gồm vay có tài sản đảm bảo và vay tín chấp

Thông tin dự án:
– Công nghệ: Java 11, ReactJS, MSQL
– Quy mô dự án: 6 nhân sự
– Thời gian triển khai: 14 tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *