1.“Job story”

Be Smart tìm kiếm ứng viên cho vị trí .Net với vai trò phát triển hệ thống của khách hàng. Khi tham gia cùng Be Smart, bạn sẽ có nhiều cơ hội cho bản thân:

 • Làm việc trong dự án lớn cùng những nhân sự cao cấp / chuyên gia.
 • Sử dụng công nghệ mới, bắt trend xu hướng về CNTT.
 • Training on job nếu bạn cần đào tạo thêm về dự án.

2. Để đáp ứng công việc bạn cần

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng hoặc các tổ chức CNTT
 • Nắm rõ quy trình xây dựng và triển khai một phần mềm
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm .Net với .Net Core, ASP .Net
 • Thành thạo HTML, Java script/Jquery, CSS, bootstrap
 • Có kinh nghiệm và hiểu biết về CSDL SQL Server, Oracle
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với Web API, Web Service, Windown Service
 • Nắm được nguyên lý OOP và Design pattems
 • Tư duy lập trình tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
 • Ưu tiên ứng viên có hiểu biết sử dụng các công cụ như SVN, Git, Jira, Confluence, SonarQube  

JOB ĐÃ TUYỂN ĐỦ NHÂN SỰ