Vị trí Level Yêu cầu chung Điều kiện
Lập Trình Viên Phát Triển Full stack LEVEL 1 – Tốt nghiệp hệ chính quy một trong các chuyên ngành: CNTT, Toán Tin, Điện tử viễn thông Hoặc có chứng chỉ lập trình viên tương đương (Aptech, Quốc tế) Bắt buộc
– Tối thiểu 2 năm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về lập trình ngôn ngữ Java Bắt buộc
– Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, IntelliJ, NetBeans) Bắt buộc
– Có kiến thức và kinh ghiệm phát triển fullstack (Backend API Java, Mobile,…) Bắt buộc
–  Nhân sự hiểu biết và có kinh nghiệm về kiến trúc FrontEnd – BackEnd. Bắt buộc
– Có kiến thứcvà kinh nghiệm lập trình Database  Oracle/SQL. Bắt buộc
– Có các kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết các vấn đề; Bắt buộc
– Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tronng các dự án thuộc lĩnh vực tài chính / ngân hàng; Tùy chọn
– Ưu tiên Nhân sự có khả năng đọc viết tiếng Anh (cơ bản) nghe nói (nếu có thể); Tùy chọn
– Ưu tiên Nhân sự sự hiểu biết và kinh nghiệm lập trình Microservice, Container Tùy chọn
– Ưu tiên Nhân sự có kinh nghiệm về Message Queue hoặc tương tự. Tùy chọn
– Ưu tiên Nhân sự Redis hoặc tương tự. Tùy chọn
– Ưu tiên Nhân sự sự hiểu biết và kinh nghiệmvề thiết kế UI/U Tùy chọn
– Ưu tiên Nhân sự sự hiểu biết và kinh nghiệm xây dựng Unit Test Tùy chọn
– Ưu tiên Nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum Tùy chọn
– Ưu tiên nhân sự có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm Tùy chọn
– Ưu tiên nhân sự có thể làm việc ngoài giờ hành chính Tùy chọn
LEVEL 2 – Bao gồm toàn bộ các yêu cầu chung của level 1 Bắt buộc
– Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Team Leader với các công việc đã từng thực hiện như:
+ Tham gia triển khai các dự án được xây dựng bằng ngôn ngữ Java, trực tiếp lập trình và hỗ trợ các thành viên trong nhóm lập trình;
Tùy chọn
+ Tham gia phân tích nghiệp vụ, đề xuất giải pháp, phương án triển khai nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả của các dự án trong quá trình làm việc; Tùy chọn
+ Lên timeline công việc, lấy xác nhận từ các bên liên quan và chia tasks cho các thành viên trong nhóm, giám sát và hỗ trợ các thành viên hoàn thành đúng cam kết; Tùy chọn
    + Dẫn dắt nhóm 3-6 người, giúp thành viên cùng phát triển và hoàn thành nhiệm vụ được giao Tùy chọn
LEVEL 3 – Bao gồm toàn bộ các yêu cầu chung của level 2 Bắt buộc
– Nắm rõ các design partern Tùy chọn
– Hiểu rõ về Message Queue và cách triển khai phù hợp cho từng hệ thống Tùy chọn
– Nắm vững về Load Balancer Tùy chọn
– Nắm vững kiến thức về việc xây dựng 1 hệ thống có tính khả dụng cao (High availability) Nắm vững và có khả năng implement các concept : Limiting (Gới hạn), circuit breaker (Hạ cấp dịch vụ, cầu trì), queue, Cluster, Timeout and retry… Tùy chọn
– Nắm vững kiến thức về triển khai phân tán, ID phân tán, cache phân tán, Job phân tán… distributed transaction. Tùy chọn
– Có hiểu biết sâu về ứng dụng và cơ chế vận hành của hạ tầng Container, Microservice đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng cao, khả năng mở rộng…C42 Tùy chọn