Trong mọi thời đại, có một phát minh đủ sáng tạo để thúc đẩy nhân loại bước sang một thời đại năng suất khác, cho phép làm được nhiều việc hơn với ít nỗ lực hơn và kết quả là đơn giản hóa cuộc sống. Vào đầu thế kỷ 15 phục hưng, Gutenberg Press được xây dựng để sản xuất hàng loạt nội dung văn học nhằm giáo dục và truyền bá kiến thức về văn học cho nhiều đối tượng ở Châu Âu. (Barbier & Birrell, 2017).

Trên thực tế, trước thời kỳ này, các ấn phẩm định kỳ hoặc các trích đoạn được in bằng tay hoặc viết để phân phối, dẫn đến nhiều bất lợi mà thời đại đó chưa biết nhưng bây giờ những bất lợi đó được thể hiện rõ ràng hơn. Sự phong hóa do thời gian và điều kiện môi trường đã dẫn đến sự mất mát thông tin quan trọng do các tài liệu viết bị mờ và mục nát, cũng như môi trường sống và sự tàn phá môi trường đối với nguồn tài nguyên cơ bản như giấy đã dẫn đến sự suy giảm các loài động thực vật quý hiếm trong nhiều nơi trên thế giới (Deforestation and Forest Degradation, n.d.).

Đó là lý do tại sao trong kỷ nguyên thông tin hiện đại, chương trình nghị sự “Hành trình xanh” là cấp thiết vì nhân loại – loài tiên tiến duy nhất có khả năng suy nghĩ hợp lý để thông báo và hành động, nhằm bảo vệ môi trường

Số hóa là quá trình trong đó dữ liệu tương tự được chuyển đổi thành dạng kỹ thuật số, trong đó các quy trình kinh doanh có thể được chuẩn hóa, để cắt giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu quả một cách xuất sắc (Ritter & Lund Pedersen, 2020). Nói một cách đơn giản, thông tin bằng văn bản có thể dễ dàng bị hư hỏng hoặc thất lạc có thể được tìm thấy một cách dễ dàng, nhanh chóng hơn nhiều khi nó đã được chuyển sang dạng kỹ thuật số.

Đối với nhiều công ty, có một nỗi sợ hãi nhất định trong việc thay đổi và áp dụng các chiến lược mới. Thay đổi là đi theo những điều chưa biết và rời khỏi vùng an toàn và sẽ có những hậu quả khi làm như vậy. Nỗi sợ hãi này che khuất những lợi ích tiềm năng có thể đạt được từ việc chuyển đổi. Tăng năng suất bằng cách tăng nỗ lực và hiệu quả ơ giảm chi phí hoạt động và bảo mật thông tin cao hơn là một số lợi ích có được từ việc Số hóa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *