Dịch vụ hóa đơn điện tử thông minh (Top 3 Việt Nam)

– Team size :

  • 1 Quản lý dự án
  • 1 Thiết kế UI / UX
  • 8 Lập trình viên ứng dụng Web
  • 3 QA

– Công nghệ áp dụng: Java/Primeface, Oracle DB, Eclipse Birt Report

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.