• “Job story”

Be Smart tìm kiếm ứng viên cho vị trí Back End Dev với vai trò phát triển hệ thống của khách hàng. Khi tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ có nhiều cơ hội cho bản thân:

 • Làm việc trong dự án lớn cùng những nhân sự cao cấp / chuyên gia.
 • Sử dụng công nghệ mới, bắt trend xu hướng về CNTT.
 • Training on job nếu bạn cần đào tạo thêm về dự án.
 • Nội dung công việc

 

 • Tham gia vào dự án phát triển phần mềm cho khách hàng khối ngân hàng tại Hà Nội.
 • Tìm hiểu yêu cầu, phân tích dự án và coding cho hệ thống internet banking.
 • Để đáp ứng công việc bạn cần


 • Level 1:
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng hoặc các tổ chức CNTT
 • Nắm rõ quy trình xây dựng và triển khai một phần mềm, Agile/Scrum
 • Sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java
 • Có kinh nghiệm và hiểu biết về CSDL SQL: SQLServer, Oracle, NoSQL
 • Có các kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết các vấn đề;
 • Level 2:
 • Bao gồm toàn bộ các yêu cầu chung của level 1
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Team Leader với các công việc đã từng thực hiện như:

+ Tham gia triển khai các dự án được xây dựng bằng ngôn ngữ Java, trực tiếp lập trình và hỗ trợ các thành viên trong nhóm lập trình;

+ Tham gia phân tích nghiệp vụ, đề xuất giải pháp, phương án triển khai nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả của các dự án trong quá trình làm việc;

 • Lên timeline công việc, lấy xác nhận từ các bên liên quan và chia tasks cho các thành viên trong nhóm, giám sát và hỗ trợ các thành viên hoàn thành đúng cam kết;
 • Dẫn dắt nhóm 3-6 người, giúp thành viên cùng phát triển và hoàn thành nhiệm vụ được giao
 • Sẽ là điểm cộng nếu bạn

 

 • Có kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực tài chính / ngân hàng;
 • Có khả năng đọc viết tiếng Anh (cơ bản) nghe nói (nếu có thể);
 • Có kinh nghiệm phát triển trên framework SpringBoot, .Net core Framework hoặc .net MVC..
 • Có kinh nghiệm về Cloud Native như: Microservice, CICD, DevOps, Containerization (Docker, Kubernetes)..
 • Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu/báo cáo lớn
 • Có kiến thức về bảo mật ứng dụng/hệ thống
 • Có kinh nghiệm về xử lý bất đồng bộ, xử lý đa nhiệm, event sourcing, có kinh nghiệm về các hệ thống Message Queue (Kafka, RabbitMQ)
 • Có hiểu biết sử dụng các công cụ như Git, Jira, Confluence, nắm được quy trình CICD..
 • Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm