• “Job story”

Be Smart tìm kiếm ứng viên cho vị trí Auto Test với vai trò phát triển hệ thống của khách hàng. Khi tham gia cùng Be Smart, bạn sẽ có nhiều cơ hội cho bản thân:

 • Làm việc trong dự án lớn cùng những nhân sự cao cấp / chuyên gia.
 • Sử dụng công nghệ mới, bắt trend xu hướng về CNTT.
 • Training on job nếu bạn cần đào tạo thêm về dự án.
 • Nội dung công việc

 

 • Tham gia vào việc test các dự án trong ngành ngân hàng
 • Thực hiện kiểm thử theo tính năng, hiệu năng của sản phẩm.
 • Tái tạo lỗi, kiểm soát lỗi, theo dõi kết quả kiểm thử để đảm bảo chất lượng của dự án.
 • Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 • Phối hợp với các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi bàn giao cho khách hàng.
 • Để đáp ứng công việc bạn cần


 • Level 1:
 • Tối thiểu 2 năm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí kiểm thử tự động ( Automation Test);
 • Có kiến thức tốt về các phương pháp kiểm thử phần mềm, các công cụ kiểm thử tự động và quy trình kiểm thử phần mềm.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển các framework kiểm thử tự động bằng các tools ( Selenium, Katalon…)
 • Thành thạo automation test, viết kịch bản với bất kì ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nào (Java, PHP, C#….)

 

 • Level 2:
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Automation Test Leader với các công việc đã từng thực hiện như:

    + Đưa ra các giải pháp/chiến lược cho kiểm thử tự động;

    + Lập kế hoạch kiểm thử cho team automation test;

    + Đào tạo, tư vấn cho nhóm kiểm thử tự động về lựa chọn, thiết kế và cải tiến các Framework, Tool khác nhau tương ứng với các chiến lược kiểm thử cho Automation test;

    + Phối hợp với team manual test để hiểu các mục tiêu của dự án, nắm được các luồng nghiệp vụ hệ thống để từ đó đánh giá và đưa ra được phạm vi cần automation test, đáp ứng được yêu cầu dự án và có tính khả thi. Từ đó, thiết kế kịch bản automation test tương ứng;

 • Có khả năng đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả của automation test trong quá trình làm việc; 
 • Nghiên cứu, đánh giá và cải tiến các tool automation test thường xuyên.
 • Sẽ là điểm cộng nếu bạn

 

 • Có kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực tài chính / ngân hàng;
 • Có khả năng đọc viết tiếng Anh (cơ bản) nghe nói (nếu có thể);
 • Có kinh nghiệm acceptance test-driven development (ATDD), automated unit testing (AUT), and behavior-driven development (BDD)
 • Có kiến thức tốt về SCM tools bao gồm Git, subversion
 • Có kiến thức tốt về performance testing and security testing. Sử dụng thành thạo các công cụ kiểm thử hiệu năng là một lợi thế
 • Đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum
 • Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

JOB ĐÃ TUYỂN ĐỦ NHÂN SỰ