Dịch vụ IT Outsourcing – IT Outsourcing là dịch vụ thuê nhân sự IT bên ngoài. Hay còn gọi là thuê dịch vụ IT ngoài, đảm nhận nhiệm vụ vận hành, xử lý sự cố dịch vụ CNTT tại doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *