1.“Job story”

Be Smart tìm kiếm ứng viên cho vị trí Manual Test với vai trò phát triển hệ thống của khách hàng. Khi tham gia cùng Be Smart, bạn sẽ có nhiều cơ hội cho bản thân:

 • Làm việc trong dự án lớn cùng những nhân sự cao cấp / chuyên gia.
 • Sử dụng công nghệ mới, bắt trend xu hướng về CNTT.
 • Training on job nếu bạn cần đào tạo thêm về dự án.

2. Nội dung công việc

 • Tham gia vào việc test các dự án trong ngành ngân hàng
 • Thực hiện kiểm thử theo tính năng, hiệu năng của sản phẩm.
 • Tái tạo lỗi, kiểm soát lỗi, theo dõi kết quả kiểm thử để đảm bảo chất lượng của dự án.
 • Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 • Phối hợp với các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi bàn giao cho khách hàng.

3. Để đáp ứng công việc bạn cần

Level 1:

 • Tốt nghiệp hệ chính quy các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín;
 • Tối thiểu 2-3 năm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí kiểm thử phần mềm;
 • Có kinh nghiệm kiểm thử Mobile App/Web/API, SQL
 • Có kiến thức sâu rộng về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp, công cụ test, kỹ thuật test
 • Có kinh nghiệm làm việc về truy vấn với các hệ cơ sở dữ liệu;

Level 2:

 •  Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Test Leader với các công việc đã từng thực hiện như:Tổ chức, thực hiện kiểm thử sản phẩm
 •  Chịu trách nhiệm chung về công việc kiểm thử trong toàn bộ dự án hoặc các dự án được phân công;
 •  Làm việc với nhóm dự án và Khách hàng để thống nhất phạm vi kiểm thử, yêu cầu kiểm thử và kế hoạch kiểm thử;
 •  Xây dựng kế hoạch kiểm thử chi tiết; kịch bản kiểm thử và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử;
 •  Có tư duy, logic phân tích nghiệp vụ tốt;
 •  Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả kiểm thử, theo dõi việc xử lý lỗi và báo cáo tiến độ kiểm thử;
 •  Tham gia nghiệm thu nội bộ và phối hợp với nhóm dự án để triển khai và hỗ, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình,…
 • Quản lý, giám sát công việc của các thành viên trong nhóm:
 •  Phân công công việc, giám sát, đôn đốc các thành viên nhóm thực hiện công việc (quản lý nhóm 5-> 10 người)
 • Rà soát kịch bản kiểm thử của các thành viên trong nhóm, đưa ra những test case khó để phát hiện lỗi sớm trong giai đoạn kiểm thử và hạn chế lỗi khi golive
 • Giao tiếp tốt, cá khả năng thuyết trình, đào tạo, hỗ trợ, hướng dẫn nhằm xây dựng đội ngũ có đủ năng lực thực hiện công việc .

Chứng chỉ quốc tế:

       + Chứng chỉ về Testing (ISTQB  Foundation level), PSM là lợi thế,…

       + Basic – Intermediate,Toeic 450 hoặc chứng chỉ tương đương

Level 3:

 • Tối thiếu 5 năm kinh nghiệm Test leader với các công việc đã từng thực hiện như:
 • Tổ chức, quản lý công việc
 • Xây dựng chiến lược test tốt, đảm bảo chất lượng cao dự án, tối ưu hóa công việc
 • Có kinh nghiệm sử dụng tool về automation test, Performance test,…
 • Quản lý, giám sát, đôn đốc công việc nhóm công việc trên 10 người

Đào tạo

 • Đào tạo,hỗ trợ cho các bạn L1, L2 để nâng cao vị trí có thể đảm nhiệm được những việc khó hơn so với vị trí hiện tại
 • Đào tạo các kỹ năng mềm (giao tiếp, xử lý vấn đề,…) cho các thành viên trong team
 • Đề xuất cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả công việc

Chứng chỉ quốc tế:

   + Intermediate – Advance ,Toeic 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

   + Chứng chỉ về Testing (ISTQB  Advance), PSM là lợi thế,…

4. Sẽ là điểm cộng nếu bạn

 • Có kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực tài chính / ngân hàng;
 • Có khả năng đọc viết tiếng Anh (cơ bản) nghe nói (nếu có thể);
 • Có chứng chỉ kiểm thử ISTQB;
 • Có kinh nghiệm làm ETL, phân tích xử lý dữ liệu;
 • Có hiểu biết về các công cụ kiểm thử tự động / kiểm thử hiệu năng;
 • Có hiểu biết về các công cụ kiểm thử tự động / kiểm thử hiệu năng;
 • Đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum
 • Có kinh nghiệm kiểm thử Mobile App/Web/API

JOB ĐANG TUYỂN DỤNG